Χρονική Αντικατάσταση Ε.Φ.

·         Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
μηνύει

δρύομεν

φυτεύω

στρατεύεις

Θύετε

Διώκω

Πράττει

Φυλάττει

Τάττομεν

Βλάπτουσιν

ναγκάζει

Γυμνάζετε

Ψεύδουσιν

σζω

κόπτει

ίπτουσιν

Παρασκευάζεις

λλάττετε

Βασιλεύομεν

Γράφουσιν

Θηρεύει

Κρύπτει

Κομίζεις

Πείθω

κηρύττουσιν


Σχόλια